Gudstjenester i tiden fremoverDSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg

Søndag 2. desember – 1. søndag i adventstiden

Matt 21,10-17 Jesus drar inn i Jerusalem

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

Lysmesse i Kornstad kirke kl. 19.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og konfirmantene i Kvernes og Kornstad sokn. Takkoffer.

 

Søndag 9. desember – 2. søndag i adventstiden
Joh 16,21-24 Angst og glede

Gudstjeneste på Kårvåg bedehus kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Nattverd. Takkoffer.

Lysmesse i Bremsnes kirke kl. 19.00
Kapellan André N. Øvrebø og Bremsnes-konfirmantene. Takkoffer.

 

Søndag 16. desember – 3. søndag i adventstiden
Joh 5,31-36 Gjerningene vitner om meg

Kornstad kirke kl. 11.00

'Stjerneskinn'  En messe til Advent, av Martin Alfsen
Averøy kirkekor og Averøy gospelgruppe.  Asbjørg Ingeborgvik, fløyte; Geir Morten Karlsen, bassgitar; Simon Kongshaug, trommer.
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Mandag 24. desember - Julaften
Luk 2,1-20 Jesus blir født

Julaftengudstjeneste på Averøy sykehjem kl. 12.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen

Julaftengudstjeneste i Langøy kapell kl. 14.00
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer.

Julaftengudstjeneste i Kornstad kirke kl. 14.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Julaftengudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 16.00
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer.

Julaftengudstjeneste i Kvernes kirke kl. 16.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.


Tirsdag 25. desember - Juledag
Joh 1,1-14 Ordet ble menneske

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.


Onsdag 26. desember - 2. juledag / Stefanusdagen
Joh 16,1-4a Utstøtt av synagogen

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Dåp. Nattverd. Takkoffer.


Tirsdag 1. januar - Nyttårsdag / Jesu navnedag
Matt 18,19-20 Samlet i Jesu navn

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Ordførerens nyttårshilsen.


Søndag 6. januar - Kristi åpenbaringsdag
Matt 2,1-12 Vismennene finner Jesus

Gudstjeneste for små og store i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Kirkespill. Nattverd. Takkoffer. Lys våken og Fredagsklubben deltar.


Søndag 13. januar - 2. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,29-34 Guds lam bærer verdens synd

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Dåp. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Søndag 20. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,15-18 Han har vist oss hvem Gud er

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Utdeling av bibler til Utheim og Meek skolekrets.


Søndag 27. januar - 4. søndag i åpenbaringstiden
Ordsp 14,21-22.25-31 Stakkaren og skaperen

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Søndag 3. februar - 5. søndag i åpenbaringstiden
Joh 5,1-15 Den syke ved Betesda

Gudstjeneste for små og store i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Bibelutdeling til Bruhagen og Bodalen skolekrets. Takkoffer.


Søndag 10. februar - 6. søndag i åpenbaringstiden
Mark 13,21-27 Når Menneskesønnen kommer

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Nattverd. Takkoffer. Mulighet for å få bibel for 5. klassinger som ikke har fått.


Søndag 17. februar - Såmannssøndag
Matt 13,24-30 Ugresset i hveten

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Søndag 24. februar - Kristi forklarelsesdag
Luk 9,28-36 Forklarelsen på berget

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Søndag 3. mars - Fastelavnssøndag
Luk 18,31-34 Se, vi går opp til Jerusalem

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.
Gudstjenester i tiden fremoverDSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg

Søndag 2. desember – 1. søndag i adventstiden

Matt 21,10-17 Jesus drar inn i Jerusalem

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

Lysmesse i Kornstad kirke kl. 19.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og konfirmantene i Kvernes og Kornstad sokn. Takkoffer.

 

Søndag 9. desember – 2. søndag i adventstiden
Joh 16,21-24 Angst og glede

Gudstjeneste på Kårvåg bedehus kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Nattverd. Takkoffer.

Lysmesse i Bremsnes kirke kl. 19.00
Kapellan André N. Øvrebø og Bremsnes-konfirmantene. Takkoffer.

 

Søndag 16. desember – 3. søndag i adventstiden
Joh 5,31-36 Gjerningene vitner om meg

Kornstad kirke kl. 11.00

'Stjerneskinn'  En messe til Advent, av Martin Alfsen
Averøy kirkekor og Averøy gospelgruppe.  Asbjørg Ingeborgvik, fløyte; Geir Morten Karlsen, bassgitar; Simon Kongshaug, trommer.
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Mandag 24. desember - Julaften
Luk 2,1-20 Jesus blir født

Julaftengudstjeneste på Averøy sykehjem kl. 12.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen

Julaftengudstjeneste i Langøy kapell kl. 14.00
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer.

Julaftengudstjeneste i Kornstad kirke kl. 14.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Julaftengudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 16.00
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer.

Julaftengudstjeneste i Kvernes kirke kl. 16.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.


Tirsdag 25. desember - Juledag
Joh 1,1-14 Ordet ble menneske

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.


Onsdag 26. desember - 2. juledag / Stefanusdagen
Joh 16,1-4a Utstøtt av synagogen

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Dåp. Nattverd. Takkoffer.


Tirsdag 1. januar - Nyttårsdag / Jesu navnedag
Matt 18,19-20 Samlet i Jesu navn

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Ordførerens nyttårshilsen.


Søndag 6. januar - Kristi åpenbaringsdag
Matt 2,1-12 Vismennene finner Jesus

Gudstjeneste for små og store i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Kirkespill. Nattverd. Takkoffer. Lys våken og Fredagsklubben deltar.


Søndag 13. januar - 2. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,29-34 Guds lam bærer verdens synd

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Dåp. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Søndag 20. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,15-18 Han har vist oss hvem Gud er

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Utdeling av bibler til Utheim og Meek skolekrets.


Søndag 27. januar - 4. søndag i åpenbaringstiden
Ordsp 14,21-22.25-31 Stakkaren og skaperen

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Søndag 3. februar - 5. søndag i åpenbaringstiden
Joh 5,1-15 Den syke ved Betesda

Gudstjeneste for små og store i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Bibelutdeling til Bruhagen og Bodalen skolekrets. Takkoffer.


Søndag 10. februar - 6. søndag i åpenbaringstiden
Mark 13,21-27 Når Menneskesønnen kommer

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Nattverd. Takkoffer. Mulighet for å få bibel for 5. klassinger som ikke har fått.


Søndag 17. februar - Såmannssøndag
Matt 13,24-30 Ugresset i hveten

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Søndag 24. februar - Kristi forklarelsesdag
Luk 9,28-36 Forklarelsen på berget

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Søndag 3. mars - Fastelavnssøndag
Luk 18,31-34 Se, vi går opp til Jerusalem

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.
Gudstjenester i tiden fremover


Søndag 2. desember – 1. søndag i adventstiden

Matt 21,10-17 Jesus drar inn i Jerusalem

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

Lysmesse i Kornstad kirke kl. 19.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og konfirmantene i Kvernes og Kornstad sokn. Takkoffer.

 

Søndag 9. desember – 2. søndag i adventstiden
Joh 16,21-24 Angst og glede

Gudstjeneste på Kårvåg bedehus kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Nattverd. Takkoffer.

Lysmesse i Bremsnes kirke kl. 19.00
Kapellan André N. Øvrebø og Bremsnes-konfirmantene. Takkoffer.

 

Søndag 16. desember – 3. søndag i adventstiden
Joh 5,31-36 Gjerningene vitner om meg

Kornstad kirke kl. 11.00

'Stjerneskinn'  En messe til Advent, av Martin Alfsen
Averøy kirkekor og Averøy gospelgruppe.  Asbjørg Ingeborgvik, fløyte; Geir Morten Karlsen, bassgitar; Simon Kongshaug, trommer.
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Mandag 24. desember - Julaften
Luk 2,1-20 Jesus blir født

Julaftengudstjeneste på Averøy sykehjem kl. 12.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen

Julaftengudstjeneste i Langøy kapell kl. 14.00
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer.

Julaftengudstjeneste i Kornstad kirke kl. 14.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Julaftengudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 16.00
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer.

Julaftengudstjeneste i Kvernes kirke kl. 16.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.


Tirsdag 25. desember - Juledag
Joh 1,1-14 Ordet ble menneske

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.


Onsdag 26. desember - 2. juledag / Stefanusdagen
Joh 16,1-4a Utstøtt av synagogen

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Dåp. Nattverd. Takkoffer.


Tirsdag 1. januar - Nyttårsdag / Jesu navnedag
Matt 18,19-20 Samlet i Jesu navn

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Ordførerens nyttårshilsen.


Søndag 6. januar - Kristi åpenbaringsdag
Matt 2,1-12 Vismennene finner Jesus

Gudstjeneste for små og store i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Kirkespill. Nattverd. Takkoffer. Lys våken og Fredagsklubben deltar.


Søndag 13. januar - 2. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,29-34 Guds lam bærer verdens synd

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Dåp. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Søndag 20. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,15-18 Han har vist oss hvem Gud er

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Utdeling av bibler til Utheim og Meek skolekrets.


Søndag 27. januar - 4. søndag i åpenbaringstiden
Ordsp 14,21-22.25-31 Stakkaren og skaperen

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Søndag 3. februar - 5. søndag i åpenbaringstiden
Joh 5,1-15 Den syke ved Betesda

Gudstjeneste for små og store i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Bibelutdeling til Bruhagen og Bodalen skolekrets. Takkoffer.


Søndag 10. februar - 6. søndag i åpenbaringstiden
Mark 13,21-27 Når Menneskesønnen kommer

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Nattverd. Takkoffer. Mulighet for å få bibel for 5. klassinger som ikke har fått.


Søndag 17. februar - Såmannssøndag
Matt 13,24-30 Ugresset i hveten

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Søndag 24. februar - Kristi forklarelsesdag
Luk 9,28-36 Forklarelsen på berget

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Søndag 3. mars - Fastelavnssøndag
Luk 18,31-34 Se, vi går opp til Jerusalem

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


DSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg