Gudstjenester i tiden fremoverDSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg

Søndag 14. januar - 2. søndag i åpenbaringstiden

Mark 1,3-11 Døperen og Jesu dåp

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Dåp. Nattverd. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt.

 

Søndag 21. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden

Joh 4,4-26 Kvinnen ved brønnen

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Takkoffer.
Gudstjeneste for små og store i Langøy kapell kl. 16.00 - Sokneprest Magne Hoem. Bibelutdeling. Takkoffer til Langøy kapell.

 

Søndag 28. januar - Såmannssøndag

Mark 4,26-34 Såkornet og sennepsfrøet

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Dåp. Nattverd. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt.

Gudstjeneste for små og store i Bremsnes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Bibelutdeling. Takkoffer til Bibelselskapet.

 

Søndag 4. februar - Kristi forklarelsesdag

Mark 9,2-13 Jesus forklares på fjellet

Kvernes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer til konfirmantarbeidet.

 

Søndag 11. februar - Fastelavnssøndag

Joh 12,20-33 Jesu død og herliggjørelse

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt.

Gudstjeneste for små og store i Kornstad kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Bibelutdeling. Takkoffer til Bibelselskapet.

 

Søndag 18. februar - 1. søndag i fastetiden

Matt 16,21-23 Om lidelsen og Peters protest

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00 - Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

 

Søndag 25. februar - 2. søndag i fastetiden
Luk 7,36-50 Hun som fikk syndene tilgitt

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

 

Søndag 4. mars - 3. søndag i fastetiden
Mark 9,17-29 Jesus driver ut en ond ånd
Gudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer til menighetsarbeidet.

 

Søndag 11. mars - 4. søndag i fastetiden
Joh 3,11-16 Så høyt har Gud elsket verden

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt.

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00 - Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 18. mars - Maria budskapsdag

Luk 1,46-55 Marias lovsang

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 25. mars - Palmesøndag
Matt 26,6-13 Inntoget i Jerusalem

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00 - Nattverd. Takkoffer.

Gudstjenester i tiden fremoverDSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg

Søndag 14. januar - 2. søndag i åpenbaringstiden

Mark 1,3-11 Døperen og Jesu dåp

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Dåp. Nattverd. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt.

 

Søndag 21. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden

Joh 4,4-26 Kvinnen ved brønnen

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Takkoffer.
Gudstjeneste for små og store i Langøy kapell kl. 16.00 - Sokneprest Magne Hoem. Bibelutdeling. Takkoffer til Langøy kapell.

 

Søndag 28. januar - Såmannssøndag

Mark 4,26-34 Såkornet og sennepsfrøet

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Dåp. Nattverd. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt.

Gudstjeneste for små og store i Bremsnes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Bibelutdeling. Takkoffer til Bibelselskapet.

 

Søndag 4. februar - Kristi forklarelsesdag

Mark 9,2-13 Jesus forklares på fjellet

Kvernes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer til konfirmantarbeidet.

 

Søndag 11. februar - Fastelavnssøndag

Joh 12,20-33 Jesu død og herliggjørelse

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt.

Gudstjeneste for små og store i Kornstad kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Bibelutdeling. Takkoffer til Bibelselskapet.

 

Søndag 18. februar - 1. søndag i fastetiden

Matt 16,21-23 Om lidelsen og Peters protest

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00 - Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

 

Søndag 25. februar - 2. søndag i fastetiden
Luk 7,36-50 Hun som fikk syndene tilgitt

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

 

Søndag 4. mars - 3. søndag i fastetiden
Mark 9,17-29 Jesus driver ut en ond ånd
Gudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer til menighetsarbeidet.

 

Søndag 11. mars - 4. søndag i fastetiden
Joh 3,11-16 Så høyt har Gud elsket verden

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt.

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00 - Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 18. mars - Maria budskapsdag

Luk 1,46-55 Marias lovsang

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 25. mars - Palmesøndag
Matt 26,6-13 Inntoget i Jerusalem

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00 - Nattverd. Takkoffer.

Gudstjenester i tiden fremover


Søndag 14. januar - 2. søndag i åpenbaringstiden

Mark 1,3-11 Døperen og Jesu dåp

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Dåp. Nattverd. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt.

 

Søndag 21. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden

Joh 4,4-26 Kvinnen ved brønnen

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Takkoffer.
Gudstjeneste for små og store i Langøy kapell kl. 16.00 - Sokneprest Magne Hoem. Bibelutdeling. Takkoffer til Langøy kapell.

 

Søndag 28. januar - Såmannssøndag

Mark 4,26-34 Såkornet og sennepsfrøet

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Dåp. Nattverd. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt.

Gudstjeneste for små og store i Bremsnes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Bibelutdeling. Takkoffer til Bibelselskapet.

 

Søndag 4. februar - Kristi forklarelsesdag

Mark 9,2-13 Jesus forklares på fjellet

Kvernes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer til konfirmantarbeidet.

 

Søndag 11. februar - Fastelavnssøndag

Joh 12,20-33 Jesu død og herliggjørelse

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt.

Gudstjeneste for små og store i Kornstad kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Bibelutdeling. Takkoffer til Bibelselskapet.

 

Søndag 18. februar - 1. søndag i fastetiden

Matt 16,21-23 Om lidelsen og Peters protest

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00 - Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.

 

Søndag 25. februar - 2. søndag i fastetiden
Luk 7,36-50 Hun som fikk syndene tilgitt

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

 

Søndag 4. mars - 3. søndag i fastetiden
Mark 9,17-29 Jesus driver ut en ond ånd
Gudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer til menighetsarbeidet.

 

Søndag 11. mars - 4. søndag i fastetiden
Joh 3,11-16 Så høyt har Gud elsket verden

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00 - Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt.

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00 - Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 18. mars - Maria budskapsdag

Luk 1,46-55 Marias lovsang

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00 - Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 25. mars - Palmesøndag
Matt 26,6-13 Inntoget i Jerusalem

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00 - Nattverd. Takkoffer.DSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg