Gudstjenester i tiden fremoverDSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg

5. november - Allehelgensdag

Matt 5,1-12 Saligprisningene

Kvernes kirke kl. 11.00 v/Haugen. Nattverd.

Kornstad kirke kl. 11.00 v/Hoem. Nattverd.

Bremsnes kl. 16.00 v/Haugen og Hoem. Nattverd.

 

12. november - 23. sit

Mark 10,28-31 Få hundre ganger så mye igjen

Kvernes kirke kl. 11.00 Gudstjeneste for små og store v/Haugen og Stormo. Lys våken-helg. Nattverd.

 

19. november - 24. sit

Matt 18,1-6.10-14 Pass dere for å forakte de små

Averøy: Messefall (Ingen gudstjeneste)

I stedet inviteres alle til prostigudstjeneste i Kirkelandet kirke kl. 11.00, der vi er sammen på ytre Nordmøre om reformasjonsmarkeringen. I forbindelse med Luther-jubileet der vi markerer at det er 500 år siden Luther skrev sine teser, inviteres alle menigheter på Ytre Nordmøre til felles gudstjeneste i Kristiansund. Biskop Ingeborg Midttømme deltar.

Averøy ber folk samle seg på parkeringsplassen ved tunnelen ca. 10.15-10.30, og så fyller en opp bilene til felles tur til byen.

 

26. november -

Domssøndagen/Kristi kongedag

Matt 25,31-46 Dommen

Bremsnes kirke kl. 11.00 v/?? Nattverd.

 

3. desember - 1. s. i adventstiden

Luk 4,16-22a Jesus står frem i Nasaret

Kvernes kirke kl. 11.00 Høymesse/familiemesse v/Hoem.

Kornstad kirke kl. 19.00 Lysmesse v/Hoem.

 

10. desember - 2. sia

21,27-36 Guds rike er nær, våk og be

Bremsnes kirke kl. 19.00 Lysmesse v/Stormo og konfirmantene.


Gudstjenester i tiden fremoverDSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg

5. november - Allehelgensdag

Matt 5,1-12 Saligprisningene

Kvernes kirke kl. 11.00 v/Haugen. Nattverd.

Kornstad kirke kl. 11.00 v/Hoem. Nattverd.

Bremsnes kl. 16.00 v/Haugen og Hoem. Nattverd.

 

12. november - 23. sit

Mark 10,28-31 Få hundre ganger så mye igjen

Kvernes kirke kl. 11.00 Gudstjeneste for små og store v/Haugen og Stormo. Lys våken-helg. Nattverd.

 

19. november - 24. sit

Matt 18,1-6.10-14 Pass dere for å forakte de små

Averøy: Messefall (Ingen gudstjeneste)

I stedet inviteres alle til prostigudstjeneste i Kirkelandet kirke kl. 11.00, der vi er sammen på ytre Nordmøre om reformasjonsmarkeringen. I forbindelse med Luther-jubileet der vi markerer at det er 500 år siden Luther skrev sine teser, inviteres alle menigheter på Ytre Nordmøre til felles gudstjeneste i Kristiansund. Biskop Ingeborg Midttømme deltar.

Averøy ber folk samle seg på parkeringsplassen ved tunnelen ca. 10.15-10.30, og så fyller en opp bilene til felles tur til byen.

 

26. november -

Domssøndagen/Kristi kongedag

Matt 25,31-46 Dommen

Bremsnes kirke kl. 11.00 v/?? Nattverd.

 

3. desember - 1. s. i adventstiden

Luk 4,16-22a Jesus står frem i Nasaret

Kvernes kirke kl. 11.00 Høymesse/familiemesse v/Hoem.

Kornstad kirke kl. 19.00 Lysmesse v/Hoem.

 

10. desember - 2. sia

21,27-36 Guds rike er nær, våk og be

Bremsnes kirke kl. 19.00 Lysmesse v/Stormo og konfirmantene.


Gudstjenester i tiden fremover


5. november - Allehelgensdag

Matt 5,1-12 Saligprisningene

Kvernes kirke kl. 11.00 v/Haugen. Nattverd.

Kornstad kirke kl. 11.00 v/Hoem. Nattverd.

Bremsnes kl. 16.00 v/Haugen og Hoem. Nattverd.

 

12. november - 23. sit

Mark 10,28-31 Få hundre ganger så mye igjen

Kvernes kirke kl. 11.00 Gudstjeneste for små og store v/Haugen og Stormo. Lys våken-helg. Nattverd.

 

19. november - 24. sit

Matt 18,1-6.10-14 Pass dere for å forakte de små

Averøy: Messefall (Ingen gudstjeneste)

I stedet inviteres alle til prostigudstjeneste i Kirkelandet kirke kl. 11.00, der vi er sammen på ytre Nordmøre om reformasjonsmarkeringen. I forbindelse med Luther-jubileet der vi markerer at det er 500 år siden Luther skrev sine teser, inviteres alle menigheter på Ytre Nordmøre til felles gudstjeneste i Kristiansund. Biskop Ingeborg Midttømme deltar.

Averøy ber folk samle seg på parkeringsplassen ved tunnelen ca. 10.15-10.30, og så fyller en opp bilene til felles tur til byen.

 

26. november -

Domssøndagen/Kristi kongedag

Matt 25,31-46 Dommen

Bremsnes kirke kl. 11.00 v/?? Nattverd.

 

3. desember - 1. s. i adventstiden

Luk 4,16-22a Jesus står frem i Nasaret

Kvernes kirke kl. 11.00 Høymesse/familiemesse v/Hoem.

Kornstad kirke kl. 19.00 Lysmesse v/Hoem.

 

10. desember - 2. sia

21,27-36 Guds rike er nær, våk og be

Bremsnes kirke kl. 19.00 Lysmesse v/Stormo og konfirmantene.
DSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg