Gudstjenester i tiden fremoverDSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg

 Søndag 20. august - 11. søndag i treenighetstiden
Skaperverkets dag - Matt 10,29-31 Dere er mer verdt enn mange spurver

Friluftsgudstjeneste i Kvernes småbåthavn kl. 12.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer til Redningsselskapet. Sangsolist.

 

Søndag 27. august - 12. søndag i treenighetstiden
Ef 2,1-10 Av nåde er dere frelst

Høymesse i Kvernes stavkirke kl. 11.00
Markering av 500 år siden reformasjonen. Temagudstjeneste: "Nåden alene". Sokneprest Magne Hoem. Takkoffer.

 

Søndag 3. september - 13. søndag i treenighetstiden
Matt 25,14-30 Talentene

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Dåp. Nattverd. Takkoffer. 50-årskonfirmantene er særskilt invitert.

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Dåp. Nattverd. Takkoffer. 50-årskonfirmantene er særskilt invitert.

 

Søndag 10. september - Vingårdssøndagen
Matt 20,1-16 Arbeiderne i vingården

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer. Presentasjon av nye konfirmanter. 50-årskonfirmantene er særskilt invitert.

 

Søndag 17. september - 15. søndag i treenighetstiden
Matt 7,24-28 Huset bygd på fjell

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Temagudstjeneste: "Skaperverket er ikke til salgs". Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Hans Thore Løvaas. Dåp. Nattverd. Takkoffer.

Gudstjeneste for små og store i Langøy kapell kl. 16.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Utdeling av 4-årsbok. Takkoffer.

 

Søndag 24. september - 16. søndag i treenighetstiden
Mark 7,31-37 Jesus sa til den døve: Effata

Gudstjeneste for små og store i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Høsttakkefest. Utdeling av 4-årsbok. Takkoffer.

 

Søndag 1. oktober - 17. søndag i treenighetstiden
Joh 11,17-46 Jesus vekker opp Lasarus

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

Gudstjeneste for små og store i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Utdeling av 4-årsbok. Takkoffer.

 

Søndag 8. oktober - 18. søndag i treenighetstiden
Matt 8,14-17 Jesus helbreder Peters svigermor

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 15. oktober - 19. søndag i treenighetstiden
Luk 20,45-21,4 De rikes selvhevdelse og enkens gave

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

Søndag 22. oktober - 20- søndag i treenighetstiden
Joh 11,1-5 Jesu venner i Betania

Gudstjeneste for små og store i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Averøy KFUK-KFUM-speidere. Utdeling av 4-årsbok. Takkoffer.

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 29. oktober - Reformasjonsdagen (31. oktober)
Rom 1,16-17 Guds kraft til frelse

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Temagudstjeneste: "Frelsen er ikke til salgs". Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 5. november - Allehelgensdag
Matt 5,1-12 Saligprisningene

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Vi minnes siste års gravlagte.

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Vi minnes siste års gravlagte.

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 16.00
Sokneprestene Sigurd A.W. Haugen og Magne Hoem. Nattverd. Vi minnes siste års gravlagte.


Søndag 12. november - 23. søndag i treenighetstiden
Mark 10,28-31 Få hundre ganger tilbake

Gudstjeneste for små og store i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Lys våken.

 

Søndag 19. november - 24. søndag i treenighetstiden
Matt 18,1-6.10-14 Pass dere for å forakte en eneste av disse små

Ingen gudstjeneste i Averøy. Det blir felles prostigudstjeneste i Kirkelandet kirke kl. 11.00
Temagudstjeneste: "Mennesker - ikke til salgs". Biskop Ingeborg Midttømme, prost Gerd Anne Aarset, alle prostiets prester.

 

Søndag 26. november - Domssøndag/Kristi kongedag
Matt 25,31-46 Dommen

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer.


Gudstjenester i tiden fremoverDSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg

 Søndag 20. august - 11. søndag i treenighetstiden
Skaperverkets dag - Matt 10,29-31 Dere er mer verdt enn mange spurver

Friluftsgudstjeneste i Kvernes småbåthavn kl. 12.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer til Redningsselskapet. Sangsolist.

 

Søndag 27. august - 12. søndag i treenighetstiden
Ef 2,1-10 Av nåde er dere frelst

Høymesse i Kvernes stavkirke kl. 11.00
Markering av 500 år siden reformasjonen. Temagudstjeneste: "Nåden alene". Sokneprest Magne Hoem. Takkoffer.

 

Søndag 3. september - 13. søndag i treenighetstiden
Matt 25,14-30 Talentene

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Dåp. Nattverd. Takkoffer. 50-årskonfirmantene er særskilt invitert.

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Dåp. Nattverd. Takkoffer. 50-årskonfirmantene er særskilt invitert.

 

Søndag 10. september - Vingårdssøndagen
Matt 20,1-16 Arbeiderne i vingården

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer. Presentasjon av nye konfirmanter. 50-årskonfirmantene er særskilt invitert.

 

Søndag 17. september - 15. søndag i treenighetstiden
Matt 7,24-28 Huset bygd på fjell

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Temagudstjeneste: "Skaperverket er ikke til salgs". Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Hans Thore Løvaas. Dåp. Nattverd. Takkoffer.

Gudstjeneste for små og store i Langøy kapell kl. 16.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Utdeling av 4-årsbok. Takkoffer.

 

Søndag 24. september - 16. søndag i treenighetstiden
Mark 7,31-37 Jesus sa til den døve: Effata

Gudstjeneste for små og store i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Høsttakkefest. Utdeling av 4-årsbok. Takkoffer.

 

Søndag 1. oktober - 17. søndag i treenighetstiden
Joh 11,17-46 Jesus vekker opp Lasarus

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

Gudstjeneste for små og store i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Utdeling av 4-årsbok. Takkoffer.

 

Søndag 8. oktober - 18. søndag i treenighetstiden
Matt 8,14-17 Jesus helbreder Peters svigermor

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 15. oktober - 19. søndag i treenighetstiden
Luk 20,45-21,4 De rikes selvhevdelse og enkens gave

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

Søndag 22. oktober - 20- søndag i treenighetstiden
Joh 11,1-5 Jesu venner i Betania

Gudstjeneste for små og store i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Averøy KFUK-KFUM-speidere. Utdeling av 4-årsbok. Takkoffer.

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 29. oktober - Reformasjonsdagen (31. oktober)
Rom 1,16-17 Guds kraft til frelse

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Temagudstjeneste: "Frelsen er ikke til salgs". Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 5. november - Allehelgensdag
Matt 5,1-12 Saligprisningene

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Vi minnes siste års gravlagte.

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Vi minnes siste års gravlagte.

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 16.00
Sokneprestene Sigurd A.W. Haugen og Magne Hoem. Nattverd. Vi minnes siste års gravlagte.


Søndag 12. november - 23. søndag i treenighetstiden
Mark 10,28-31 Få hundre ganger tilbake

Gudstjeneste for små og store i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Lys våken.

 

Søndag 19. november - 24. søndag i treenighetstiden
Matt 18,1-6.10-14 Pass dere for å forakte en eneste av disse små

Ingen gudstjeneste i Averøy. Det blir felles prostigudstjeneste i Kirkelandet kirke kl. 11.00
Temagudstjeneste: "Mennesker - ikke til salgs". Biskop Ingeborg Midttømme, prost Gerd Anne Aarset, alle prostiets prester.

 

Søndag 26. november - Domssøndag/Kristi kongedag
Matt 25,31-46 Dommen

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer.


Gudstjenester i tiden fremover


 Søndag 20. august - 11. søndag i treenighetstiden
Skaperverkets dag - Matt 10,29-31 Dere er mer verdt enn mange spurver

Friluftsgudstjeneste i Kvernes småbåthavn kl. 12.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer til Redningsselskapet. Sangsolist.

 

Søndag 27. august - 12. søndag i treenighetstiden
Ef 2,1-10 Av nåde er dere frelst

Høymesse i Kvernes stavkirke kl. 11.00
Markering av 500 år siden reformasjonen. Temagudstjeneste: "Nåden alene". Sokneprest Magne Hoem. Takkoffer.

 

Søndag 3. september - 13. søndag i treenighetstiden
Matt 25,14-30 Talentene

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Dåp. Nattverd. Takkoffer. 50-årskonfirmantene er særskilt invitert.

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Dåp. Nattverd. Takkoffer. 50-årskonfirmantene er særskilt invitert.

 

Søndag 10. september - Vingårdssøndagen
Matt 20,1-16 Arbeiderne i vingården

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer. Presentasjon av nye konfirmanter. 50-årskonfirmantene er særskilt invitert.

 

Søndag 17. september - 15. søndag i treenighetstiden
Matt 7,24-28 Huset bygd på fjell

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Temagudstjeneste: "Skaperverket er ikke til salgs". Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Hans Thore Løvaas. Dåp. Nattverd. Takkoffer.

Gudstjeneste for små og store i Langøy kapell kl. 16.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Utdeling av 4-årsbok. Takkoffer.

 

Søndag 24. september - 16. søndag i treenighetstiden
Mark 7,31-37 Jesus sa til den døve: Effata

Gudstjeneste for små og store i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Høsttakkefest. Utdeling av 4-årsbok. Takkoffer.

 

Søndag 1. oktober - 17. søndag i treenighetstiden
Joh 11,17-46 Jesus vekker opp Lasarus

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

Gudstjeneste for små og store i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Utdeling av 4-årsbok. Takkoffer.

 

Søndag 8. oktober - 18. søndag i treenighetstiden
Matt 8,14-17 Jesus helbreder Peters svigermor

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 15. oktober - 19. søndag i treenighetstiden
Luk 20,45-21,4 De rikes selvhevdelse og enkens gave

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

Søndag 22. oktober - 20- søndag i treenighetstiden
Joh 11,1-5 Jesu venner i Betania

Gudstjeneste for små og store i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Averøy KFUK-KFUM-speidere. Utdeling av 4-årsbok. Takkoffer.

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 29. oktober - Reformasjonsdagen (31. oktober)
Rom 1,16-17 Guds kraft til frelse

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Temagudstjeneste: "Frelsen er ikke til salgs". Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 5. november - Allehelgensdag
Matt 5,1-12 Saligprisningene

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Vi minnes siste års gravlagte.

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Vi minnes siste års gravlagte.

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 16.00
Sokneprestene Sigurd A.W. Haugen og Magne Hoem. Nattverd. Vi minnes siste års gravlagte.


Søndag 12. november - 23. søndag i treenighetstiden
Mark 10,28-31 Få hundre ganger tilbake

Gudstjeneste for små og store i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Lys våken.

 

Søndag 19. november - 24. søndag i treenighetstiden
Matt 18,1-6.10-14 Pass dere for å forakte en eneste av disse små

Ingen gudstjeneste i Averøy. Det blir felles prostigudstjeneste i Kirkelandet kirke kl. 11.00
Temagudstjeneste: "Mennesker - ikke til salgs". Biskop Ingeborg Midttømme, prost Gerd Anne Aarset, alle prostiets prester.

 

Søndag 26. november - Domssøndag/Kristi kongedag
Matt 25,31-46 Dommen

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Magne Hoem. Nattverd. Takkoffer.
DSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg