800.000 kr til Bremsnes kirkeDSC_2142.JPG

Torsdag 6. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett. I budsjettet ønsker regjeringen å bevilge til sammen 25 millioner kroner til vedlikehold av ni kirker. En av disse ni kirkene er Bremsnes kirke, som får 800.000 kroner fra vedlikeholdspotten. "Dette er en gledelig overraskelse!" sier Eva Marie Henden, leder i Averøy kirkelige fellesråd. "Vi har drøftet vedlikeholdsbehovene for Bremsnes kirke i fellesrådet flere ganger, og vet at pengene vil komme godt med. De nærmeste årene har vi store vedlikeholdsoppgaver foran oss." I tillegg til mindre utbedringer, er det særlig taket på Bremsnes kirke som har behov for utskifting, med en sannsynlig kostnad på rundt to millioner kroner.800.000 kr til Bremsnes kirkeDSC_2142.JPG

Torsdag 6. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett. I budsjettet ønsker regjeringen å bevilge til sammen 25 millioner kroner til vedlikehold av ni kirker. En av disse ni kirkene er Bremsnes kirke, som får 800.000 kroner fra vedlikeholdspotten. "Dette er en gledelig overraskelse!" sier Eva Marie Henden, leder i Averøy kirkelige fellesråd. "Vi har drøftet vedlikeholdsbehovene for Bremsnes kirke i fellesrådet flere ganger, og vet at pengene vil komme godt med. De nærmeste årene har vi store vedlikeholdsoppgaver foran oss." I tillegg til mindre utbedringer, er det særlig taket på Bremsnes kirke som har behov for utskifting, med en sannsynlig kostnad på rundt to millioner kroner.800.000 kr til Bremsnes kirke


Torsdag 6. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett. I budsjettet ønsker regjeringen å bevilge til sammen 25 millioner kroner til vedlikehold av ni kirker. En av disse ni kirkene er Bremsnes kirke, som får 800.000 kroner fra vedlikeholdspotten. "Dette er en gledelig overraskelse!" sier Eva Marie Henden, leder i Averøy kirkelige fellesråd. "Vi har drøftet vedlikeholdsbehovene for Bremsnes kirke i fellesrådet flere ganger, og vet at pengene vil komme godt med. De nærmeste årene har vi store vedlikeholdsoppgaver foran oss." I tillegg til mindre utbedringer, er det særlig taket på Bremsnes kirke som har behov for utskifting, med en sannsynlig kostnad på rundt to millioner kroner.


DSC_2142.JPG


Alle aktuelle sakerLES MER

Menighetsbladet høsten 2018

Her er det aller siste Menighetsbladet for Averøy og Eide, som i sin tid startet som Hilsen til


LES MER

Konfirmantpresentasjon

Det er tid for å presentere årets nye konfirmanter i menighetene på Averøya!


LES MER

Kirkejubileum på Kvernes

Kvernes kirke er 125 år i år! Velkommen til jubileumsfeiring 29. august - 2. september!


LES MER

Konfirmant 2019?

Lurer du på om du skal konfirmere deg i kirken? Er du ny konfirmant i Averøy i høst?


LES MER

Menighetsbladet - våren 2018

Her er vårens Menighetsblad for Averøy og Eide. 


LES MER

Påskehøytid i Averøy-kirkene

Vel møtt til gudstjenester i påskehøytiden!


LES MER

Julehøytid i Averøy-kirkene

Vel møtt til gudstjeneste i julen!


LES MER

Menighetsbladet - jul 2017

Her er juleutgaven av Menighetsbladet i Averøy og Eide. 

Vi takker våre annonsører som har


LES MER

Menighetsbladet - høst 2017

Her er høstens nummer av Menighetsbladet i Averøy og Eide. 

Midtsidene med


LES MER

Averøy blomsterfond - informasjon og skjema

Averøy kirkelige fellesråd har opprettet et blomsterfond. Les mer om det her.


LES MER

Nytt nummer av menighetsbladet

Sommernummeret av menighetsbladet er ute! Les det her.


LES MER

Sommerkonserter i Kvernes kirke

Det blir også i år sommerkonserter i Kvernes kirke!


LES MER

Konfirmant 2018

Velkommen som konfirmant i Averøy! Informasjon om påmelding finner du her.


LES MER

Pinsehelg på Kvernes

Første pinsedag, 4. juni, blir det høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke, kirkekaffe og Luther-foredrag ved Edvard Hoem.


LES MER

Nytt nummer av menighetsbladet

Menighetsbladets vårnummer for 2017 er ute! Les det her.


LES MER

Julehøytid i Averøy-kirkene

Vel møtt til gudstjeneste i jula!


LES MER

800.000 kr til Bremsnes kirke

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det satt av 800.000 kr til vedlikehold av Bremsnes kirke.


LES MER

Konfirmant i 2017

Velkommen som konfirmant i Averøy!


LES MER

Bispevisitas i Averøy

Biskop Ingeborg Midttømme var på visitas til menighetene i Averøy 31. mai - 5. juni 2016. Les visitasforedraget hennes her.


LES MER

Konserter, høsten 2016

Du finner oversikten her.


LES MER

Vårnummeret av Menighetsbladet

Vårnummeret av menighetsbladet er ute! Les om påske, nye toaletter i Kvernes kirke, Barnas turklubb, Tysklandsfarere og mye annet!


LES MER

Babysang

Vel møtt til babysang!


LES MER

Nytt menighetsblad

Nytt menighetsblad er ute! Les nettversjonen her.


LES MER

Avtale om stell av grav

Det er utarbeidet et nytt skjema for inngåelse av avtale om stell av grav.


LES MER

Resultater fra menighetsrådsvalget i Kvernes

Se valgresultatet for Kvernes sokn!


LES MER

Resultater fra menighetsrådsvalget i Kornstad

Se valgresultatet for Kornstad sokn!


LES MER

Resultater fra menighetsrådsvalget i Bremsnes

Se valgresultatet for Bremsnes sokn!