Resultater fra menighetsrådsvalget i Bremsnes


Resultatene fra menighetsrådsvalgene på Averøy er klare!

Her er de nye menighetsrådet for Bremsnes sokn:

Faste medlemmer:

1. Eva Mari Henden, 58 år, Vebenstadkollen
2. Martin Roald Waagen, 58 år, Ekkilsøyveien
3. Aud Skrudland, 56 år, Bremsnes
4. Britt Eva Gustad Ressem, 63 år, Hjelsetveien
5. Jorun Iren Kronborg, 43 år, Øksenvågveien
6. Ragnhild Kristin Brandshaug Vang, 39 år, Ekkilsøyveien
7. Kari Hasselø Lygre, 39 år, Hasseløy
8. Lars Tore Ingeborgvik, 32 år, Rangøyveien/Bruhagen

Varamedlemmer:
1. Oddrun Irene Hoset, 56 år, Vebenstadkollen
2. Ragnhild Maria Hauglid Henden, 35 år, Hendnesveien
3. Bjarne Marvin Stormo, 52 år, Pålsbuktveien
4. Tove Elisabeth Hasselø Kleven, 49 år, Slettvågveien
5. Berit Pauline Fjærli Gården, 49 år, Ekkilsøyveien

Det nye menighetsrådet har konstituert seg, og for 2015-2016 er Aud Skrudland valgt til leder, og Lars Tore Ingeborgvik til nestleder.
Resultater fra menighetsrådsvalget i Bremsnes


Resultatene fra menighetsrådsvalgene på Averøy er klare!

Her er de nye menighetsrådet for Bremsnes sokn:

Faste medlemmer:

1. Eva Mari Henden, 58 år, Vebenstadkollen
2. Martin Roald Waagen, 58 år, Ekkilsøyveien
3. Aud Skrudland, 56 år, Bremsnes
4. Britt Eva Gustad Ressem, 63 år, Hjelsetveien
5. Jorun Iren Kronborg, 43 år, Øksenvågveien
6. Ragnhild Kristin Brandshaug Vang, 39 år, Ekkilsøyveien
7. Kari Hasselø Lygre, 39 år, Hasseløy
8. Lars Tore Ingeborgvik, 32 år, Rangøyveien/Bruhagen

Varamedlemmer:
1. Oddrun Irene Hoset, 56 år, Vebenstadkollen
2. Ragnhild Maria Hauglid Henden, 35 år, Hendnesveien
3. Bjarne Marvin Stormo, 52 år, Pålsbuktveien
4. Tove Elisabeth Hasselø Kleven, 49 år, Slettvågveien
5. Berit Pauline Fjærli Gården, 49 år, Ekkilsøyveien

Det nye menighetsrådet har konstituert seg, og for 2015-2016 er Aud Skrudland valgt til leder, og Lars Tore Ingeborgvik til nestleder.
Resultater fra menighetsrådsvalget i Bremsnes


Resultatene fra menighetsrådsvalgene på Averøy er klare!

Her er de nye menighetsrådet for Bremsnes sokn:

Faste medlemmer:

1. Eva Mari Henden, 58 år, Vebenstadkollen
2. Martin Roald Waagen, 58 år, Ekkilsøyveien
3. Aud Skrudland, 56 år, Bremsnes
4. Britt Eva Gustad Ressem, 63 år, Hjelsetveien
5. Jorun Iren Kronborg, 43 år, Øksenvågveien
6. Ragnhild Kristin Brandshaug Vang, 39 år, Ekkilsøyveien
7. Kari Hasselø Lygre, 39 år, Hasseløy
8. Lars Tore Ingeborgvik, 32 år, Rangøyveien/Bruhagen

Varamedlemmer:
1. Oddrun Irene Hoset, 56 år, Vebenstadkollen
2. Ragnhild Maria Hauglid Henden, 35 år, Hendnesveien
3. Bjarne Marvin Stormo, 52 år, Pålsbuktveien
4. Tove Elisabeth Hasselø Kleven, 49 år, Slettvågveien
5. Berit Pauline Fjærli Gården, 49 år, Ekkilsøyveien

Det nye menighetsrådet har konstituert seg, og for 2015-2016 er Aud Skrudland valgt til leder, og Lars Tore Ingeborgvik til nestleder.
Alle aktuelle sakerLES MER

Julehøytid i Averøy-kirkene

Vel møtt til gudstjeneste i julen!


LES MER

Menighetsbladet - jul 2017

Her er juleutgaven av Menighetsbladet i Averøy og Eide. 

Vi takker våre annonsører som har


LES MER

Menighetsbladet - høst 2017

Her er høstens nummer av Menighetsbladet i Averøy og Eide. 

Midtsidene med


LES MER

Averøy blomsterfond - informasjon og skjema

Averøy kirkelige fellesråd har opprettet et blomsterfond. Les mer om det her.


LES MER

Nytt nummer av menighetsbladet

Sommernummeret av menighetsbladet er ute! Les det her.


LES MER

Sommerkonserter i Kvernes kirke

Det blir også i år sommerkonserter i Kvernes kirke!


LES MER

Konfirmant 2018

Velkommen som konfirmant i Averøy! Informasjon om påmelding finner du her.


LES MER

Pinsehelg på Kvernes

Første pinsedag, 4. juni, blir det høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke, kirkekaffe og Luther-foredrag ved Edvard Hoem.


LES MER

Nytt nummer av menighetsbladet

Menighetsbladets vårnummer for 2017 er ute! Les det her.


LES MER

Julehøytid i Averøy-kirkene

Vel møtt til gudstjeneste i jula!


LES MER

800.000 kr til Bremsnes kirke

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det satt av 800.000 kr til vedlikehold av Bremsnes kirke.


LES MER

Konfirmant i 2017

Velkommen som konfirmant i Averøy!


LES MER

Bispevisitas i Averøy

Biskop Ingeborg Midttømme var på visitas til menighetene i Averøy 31. mai - 5. juni 2016. Les visitasforedraget hennes her.


LES MER

Konserter, høsten 2016

Du finner oversikten her.


LES MER

Vårnummeret av Menighetsbladet

Vårnummeret av menighetsbladet er ute! Les om påske, nye toaletter i Kvernes kirke, Barnas turklubb, Tysklandsfarere og mye annet!


LES MER

Babysang

Vel møtt til babysang!


LES MER

Nytt menighetsblad

Nytt menighetsblad er ute! Les nettversjonen her.


LES MER

Avtale om stell av grav

Det er utarbeidet et nytt skjema for inngåelse av avtale om stell av grav.


LES MER

Resultater fra menighetsrådsvalget i Kvernes

Se valgresultatet for Kvernes sokn!


LES MER

Resultater fra menighetsrådsvalget i Kornstad

Se valgresultatet for Kornstad sokn!


LES MER

Resultater fra menighetsrådsvalget i Bremsnes

Se valgresultatet for Bremsnes sokn!