Gudstjenester i tiden fremoverDSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg

Søndag 2. desember – 1. søndag i adventstiden

Matt 21,10-17 Jesus drar inn i Jerusalem

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

Lysmesse i Kornstad kirke kl. 19.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og konfirmantene i Kvernes og Kornstad sokn. Takkoffer.

 

Søndag 9. desember – 2. søndag i adventstiden
Joh 16,21-24 Angst og glede

Gudstjeneste på Kårvåg bedehus kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Nattverd. Takkoffer.

Lysmesse i Bremsnes kirke kl. 19.00
Kapellan André N. Øvrebø og Bremsnes-konfirmantene. Takkoffer.

 

Søndag 16. desember – 3. søndag i adventstiden
Joh 5,31-36 Gjerningene vitner om meg

Kornstad kirke kl. 11.00

'Stjerneskinn'  En messe til Advent, av Martin Alfsen
Averøy kirkekor og Averøy gospelgruppe.  Asbjørg Ingeborgvik, fløyte; Geir Morten Karlsen, bassgitar; Simon Kongshaug, trommer.
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Mandag 24. desember - Julaften
Luk 2,1-20 Jesus blir født

Julaftengudstjeneste på Averøy sykehjem kl. 12.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen

Julaftengudstjeneste i Langøy kapell kl. 14.00
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer.

Julaftengudstjeneste i Kornstad kirke kl. 14.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Julaftengudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 16.00
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer.

Julaftengudstjeneste i Kvernes kirke kl. 16.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.


Tirsdag 25. desember - Juledag
Joh 1,1-14 Ordet ble menneske

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.


Onsdag 26. desember - 2. juledag / Stefanusdagen
Joh 16,1-4a Utstøtt av synagogen

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Dåp. Nattverd. Takkoffer.


Tirsdag 1. januar - Nyttårsdag / Jesu navnedag
Matt 18,19-20 Samlet i Jesu navn

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Ordførerens nyttårshilsen.


Søndag 6. januar - Kristi åpenbaringsdag
Matt 2,1-12 Vismennene finner Jesus

Gudstjeneste for små og store i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Kirkespill. Nattverd. Takkoffer. Lys våken og Fredagsklubben deltar.


Søndag 13. januar - 2. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,29-34 Guds lam bærer verdens synd

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Dåp. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Søndag 20. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,15-18 Han har vist oss hvem Gud er

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Utdeling av bibler til Utheim og Meek skolekrets.


Søndag 27. januar - 4. søndag i åpenbaringstiden
Ordsp 14,21-22.25-31 Stakkaren og skaperen

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Søndag 3. februar - 5. søndag i åpenbaringstiden
Joh 5,1-15 Den syke ved Betesda

Gudstjeneste for små og store i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Bibelutdeling til Bruhagen og Bodalen skolekrets. Takkoffer.


Søndag 10. februar - 6. søndag i åpenbaringstiden
Mark 13,21-27 Når Menneskesønnen kommer

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Nattverd. Takkoffer. Mulighet for å få bibel for 5. klassinger som ikke har fått.


Søndag 17. februar - Såmannssøndag
Matt 13,24-30 Ugresset i hveten

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Søndag 24. februar - Kristi forklarelsesdag
Luk 9,28-36 Forklarelsen på berget

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Søndag 3. mars - Fastelavnssøndag
Luk 18,31-34 Se, vi går opp til Jerusalem

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Gudstjenester i tiden fremoverDSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg

Søndag 2. desember – 1. søndag i adventstiden

Matt 21,10-17 Jesus drar inn i Jerusalem

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

Lysmesse i Kornstad kirke kl. 19.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og konfirmantene i Kvernes og Kornstad sokn. Takkoffer.

 

Søndag 9. desember – 2. søndag i adventstiden
Joh 16,21-24 Angst og glede

Gudstjeneste på Kårvåg bedehus kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Nattverd. Takkoffer.

Lysmesse i Bremsnes kirke kl. 19.00
Kapellan André N. Øvrebø og Bremsnes-konfirmantene. Takkoffer.

 

Søndag 16. desember – 3. søndag i adventstiden
Joh 5,31-36 Gjerningene vitner om meg

Kornstad kirke kl. 11.00

'Stjerneskinn'  En messe til Advent, av Martin Alfsen
Averøy kirkekor og Averøy gospelgruppe.  Asbjørg Ingeborgvik, fløyte; Geir Morten Karlsen, bassgitar; Simon Kongshaug, trommer.
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Mandag 24. desember - Julaften
Luk 2,1-20 Jesus blir født

Julaftengudstjeneste på Averøy sykehjem kl. 12.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen

Julaftengudstjeneste i Langøy kapell kl. 14.00
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer.

Julaftengudstjeneste i Kornstad kirke kl. 14.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Julaftengudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 16.00
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer.

Julaftengudstjeneste i Kvernes kirke kl. 16.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.


Tirsdag 25. desember - Juledag
Joh 1,1-14 Ordet ble menneske

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.


Onsdag 26. desember - 2. juledag / Stefanusdagen
Joh 16,1-4a Utstøtt av synagogen

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Dåp. Nattverd. Takkoffer.


Tirsdag 1. januar - Nyttårsdag / Jesu navnedag
Matt 18,19-20 Samlet i Jesu navn

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Ordførerens nyttårshilsen.


Søndag 6. januar - Kristi åpenbaringsdag
Matt 2,1-12 Vismennene finner Jesus

Gudstjeneste for små og store i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Kirkespill. Nattverd. Takkoffer. Lys våken og Fredagsklubben deltar.


Søndag 13. januar - 2. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,29-34 Guds lam bærer verdens synd

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Dåp. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Søndag 20. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,15-18 Han har vist oss hvem Gud er

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Utdeling av bibler til Utheim og Meek skolekrets.


Søndag 27. januar - 4. søndag i åpenbaringstiden
Ordsp 14,21-22.25-31 Stakkaren og skaperen

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Søndag 3. februar - 5. søndag i åpenbaringstiden
Joh 5,1-15 Den syke ved Betesda

Gudstjeneste for små og store i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Bibelutdeling til Bruhagen og Bodalen skolekrets. Takkoffer.


Søndag 10. februar - 6. søndag i åpenbaringstiden
Mark 13,21-27 Når Menneskesønnen kommer

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Nattverd. Takkoffer. Mulighet for å få bibel for 5. klassinger som ikke har fått.


Søndag 17. februar - Såmannssøndag
Matt 13,24-30 Ugresset i hveten

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Søndag 24. februar - Kristi forklarelsesdag
Luk 9,28-36 Forklarelsen på berget

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Søndag 3. mars - Fastelavnssøndag
Luk 18,31-34 Se, vi går opp til Jerusalem

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Gudstjenester i tiden fremover


Søndag 2. desember – 1. søndag i adventstiden

Matt 21,10-17 Jesus drar inn i Jerusalem

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

Lysmesse i Kornstad kirke kl. 19.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og konfirmantene i Kvernes og Kornstad sokn. Takkoffer.

 

Søndag 9. desember – 2. søndag i adventstiden
Joh 16,21-24 Angst og glede

Gudstjeneste på Kårvåg bedehus kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Nattverd. Takkoffer.

Lysmesse i Bremsnes kirke kl. 19.00
Kapellan André N. Øvrebø og Bremsnes-konfirmantene. Takkoffer.

 

Søndag 16. desember – 3. søndag i adventstiden
Joh 5,31-36 Gjerningene vitner om meg

Kornstad kirke kl. 11.00

'Stjerneskinn'  En messe til Advent, av Martin Alfsen
Averøy kirkekor og Averøy gospelgruppe.  Asbjørg Ingeborgvik, fløyte; Geir Morten Karlsen, bassgitar; Simon Kongshaug, trommer.
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Mandag 24. desember - Julaften
Luk 2,1-20 Jesus blir født

Julaftengudstjeneste på Averøy sykehjem kl. 12.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen

Julaftengudstjeneste i Langøy kapell kl. 14.00
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer.

Julaftengudstjeneste i Kornstad kirke kl. 14.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Julaftengudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 16.00
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer.

Julaftengudstjeneste i Kvernes kirke kl. 16.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.


Tirsdag 25. desember - Juledag
Joh 1,1-14 Ordet ble menneske

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.


Onsdag 26. desember - 2. juledag / Stefanusdagen
Joh 16,1-4a Utstøtt av synagogen

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Dåp. Nattverd. Takkoffer.


Tirsdag 1. januar - Nyttårsdag / Jesu navnedag
Matt 18,19-20 Samlet i Jesu navn

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Ordførerens nyttårshilsen.


Søndag 6. januar - Kristi åpenbaringsdag
Matt 2,1-12 Vismennene finner Jesus

Gudstjeneste for små og store i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Kirkespill. Nattverd. Takkoffer. Lys våken og Fredagsklubben deltar.


Søndag 13. januar - 2. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,29-34 Guds lam bærer verdens synd

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Dåp. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Søndag 20. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,15-18 Han har vist oss hvem Gud er

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Utdeling av bibler til Utheim og Meek skolekrets.


Søndag 27. januar - 4. søndag i åpenbaringstiden
Ordsp 14,21-22.25-31 Stakkaren og skaperen

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Søndag 3. februar - 5. søndag i åpenbaringstiden
Joh 5,1-15 Den syke ved Betesda

Gudstjeneste for små og store i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Bibelutdeling til Bruhagen og Bodalen skolekrets. Takkoffer.


Søndag 10. februar - 6. søndag i åpenbaringstiden
Mark 13,21-27 Når Menneskesønnen kommer

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Nattverd. Takkoffer. Mulighet for å få bibel for 5. klassinger som ikke har fått.


Søndag 17. februar - Såmannssøndag
Matt 13,24-30 Ugresset i hveten

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Søndag 24. februar - Kristi forklarelsesdag
Luk 9,28-36 Forklarelsen på berget

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Søndag 3. mars - Fastelavnssøndag
Luk 18,31-34 Se, vi går opp til Jerusalem

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.

DSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg


Alle aktuelle sakerLES MER

Advent og jul i Averøy-kirkene

Vi markerer adventstid og julehøytid i kirkene i Averøy!


LES MER

Vedtekter for gravplassene i Averøy kommune

Her finner du det meste du trenger å vite om gravplassene i Averøy.


LES MER

11 Lys våken

LYS VÅKEN 2018

Alle som fikk/fikk tilbud om å få bibel våren 2018, og som nå går i


LES MER

5-6 Kirkerottene – filmkvelder på bedehuset

Kirkerottene kommer

Tradisjonen tro svinger kirkerottene innom Averøy og Bruvoll bedehus


LES MER

Menighetsbladet høsten 2018

Her kommer siste utgaven av menighetsbladet slik du kjenner det nå!


LES MER

Konfirmantpresentasjon

Det er tid for å presentere årets nye konfirmanter i menighetene på Averøya!


LES MER

Kirkejubileum på Kvernes

Kvernes kirke er 125 år i år! Velkommen til jubileumsfeiring 29. august - 2. september!


LES MER

Konfirmant 2019?

Lurer du på om du skal konfirmere deg i kirken? Er du ny konfirmant i Averøy i høst?


LES MER

Søk på gravlagte i Averøy

Her kan du søke opp personer som er gravlagt på en av gravplassene i Averøy:

LES MER

Menighetsbladet - våren 2018

Her er vårens Menighetsblad for Averøy og Eide. 


LES MER

Påskehøytid i Averøy-kirkene

Vel møtt til gudstjenester i påskehøytiden!


LES MER

Julehøytid i Averøy-kirkene

Vel møtt til gudstjeneste i julen!


LES MER

Menighetsbladet - jul 2017

Her er juleutgaven av Menighetsbladet i Averøy og Eide. 

Vi takker våre annonsører som har


LES MER

Menighetsbladet - høst 2017

Her er høstens nummer av Menighetsbladet i Averøy og Eide. 

Midtsidene med


LES MER

Averøy blomsterfond - informasjon og skjema

Averøy kirkelige fellesråd har opprettet et blomsterfond. Les mer om det her.


LES MER

Nytt nummer av menighetsbladet

Sommernummeret av menighetsbladet er ute! Les det her.


LES MER

Sommerkonserter i Kvernes kirke

Det blir også i år sommerkonserter i Kvernes kirke!


LES MER

Konfirmant 2018

Velkommen som konfirmant i Averøy! Informasjon om påmelding finner du her.


LES MER

Pinsehelg på Kvernes

Første pinsedag, 4. juni, blir det høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke, kirkekaffe og Luther-foredrag ved Edvard Hoem.


LES MER

Nytt nummer av menighetsbladet

Menighetsbladets vårnummer for 2017 er ute! Les det her.


LES MER

Julehøytid i Averøy-kirkene

Vel møtt til gudstjeneste i jula!


LES MER

Konfirmant i 2017

Velkommen som konfirmant i Averøy!


LES MER

Bispevisitas i Averøy

Biskop Ingeborg Midttømme var på visitas til menighetene i Averøy 31. mai - 5. juni 2016. Les visitasforedraget hennes her.


LES MER

Konserter, høsten 2016

Du finner oversikten her.


LES MER

Vårnummeret av Menighetsbladet

Vårnummeret av menighetsbladet er ute! Les om påske, nye toaletter i Kvernes kirke, Barnas turklubb, Tysklandsfarere og mye annet!


LES MER

Babysang

Vel møtt til babysang!


LES MER

Nytt menighetsblad

Nytt menighetsblad er ute! Les nettversjonen her.


LES MER

Avtale om stell av grav

Det er utarbeidet et nytt skjema for inngåelse av avtale om stell av grav.


LES MER

Resultater fra menighetsrådsvalget i Kvernes

Se valgresultatet for Kvernes sokn!


LES MER

Resultater fra menighetsrådsvalget i Kornstad

Se valgresultatet for Kornstad sokn!


LES MER

Resultater fra menighetsrådsvalget i Bremsnes

Se valgresultatet for Bremsnes sokn!