Gudstjenester i tiden fremoverDSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg

Søndag 24. mars – Maria budskapsdag

Luk 1,39-45 Maria og Elisabet

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe. Årsmøte for Kvernes menighet etter gudstjenesten.

 

Søndag 31. mars – 3. søndag i fastetiden
Luk 22,28-34 Jeg ba for deg

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Carina Møller. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 7. april – 4. søndag i fastetiden
Joh 6,26-36 Jeg er livets brød

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Kirkekoret. Dåp. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.


Søndag 14. april - Palmesøndag
Luk 2,1-20 Jesus blir født

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Torsdag 18. april - Skjærtorsdag
Joh 13,1-17 Jesus vasker disiplenes føtter

Kveldsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 20.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og kapellan André N. Øvrebø. Kirkekoret. Nattverd.


Fredag 19. april - Langfredag
Matt 26,30-27,50 Jesu lidelseshistorie

Pasjonsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen.


Lørdag 20. april - Påskenatt
Mark 16,1-8 Jesus står opp

Påskenattsmesse i Bremsnes kirke kl. 23.15
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og kapellan André N. Øvrebø. Dåp. Nattverd.


Søndag 21. april - Påskedag
Joh 20,1-10 Den tomme graven

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.


Mandag 22. april - 2. påskedag
Joh 20, 11-18 Jesus møter Maria Magdalena

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Nattverd. Takkoffer.


Søndag 28. januar - 2. søndag i påsketiden
Joh 20,24-31 Jesus møter Tomas

Gudstjeneste for små og store i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Tårnagenter.

 

Søndag 5. mai - 3. søndag i påsketiden
Mark 6,30-44 Jesus metter fem tusen

Konfirmasjonsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Konfirmasjonsgudstjenester i Bremsnes kirke kl. 10.30 og 12.30
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer

 

Søndag 12. mai - 4. søndag i påsketiden
Apg 8,26-39 Filip og den etiopiske hoffmannen

Konfirmasjonsgudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 10.30
Kapellan André N. Øvrebø og sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Konfirmasjonsgudstjeneste i Kornstad kirke kl. 12.30
Kapellan André N. Øvrebø og sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

 

Fredag 17. mai
Luk 17,11-19 Den takknemlige samaritan

Festgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 10.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Festgudstjeneste i Kornstad kirke kl. 11.30
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer.

Festgudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 11.30
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

 

Søndag 19. mai - 5. søndag i påsketiden
Joh 17,6-11 Jesus ber for sine

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø / konst. prost Sindre Stabell Kulø / sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.

 

Søndag 26. mai - 6. søndag i påsketiden
Matt 6,7-14 Vår Far

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer.

 

Torsdag 30. mai - Kristi himmelfartsdag
Joh 17,1-5 La din Sønn bli herliggjort

Pilegrimsmesse i Kvernes stavkirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer. Kirkestimarsj fra Øver-Bådalen etter gudstjenesten.

 

Søndag 2. juni - Søndag før pinse
Joh 16,12-15 Når sannhetens Ånd kommer

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer. Tur til Kornstadkleiva etter gudstjenesten (værforbehold).

 

Søndag 9. juni - Pinsedag
Joh 14,23-29 Løfte om Ånd og fred

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 16. juni - Treenighetssøndag
Luk 24,45-48 Tilgivelse for folkeslagene

Gudstjeneste for små og store i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Utdeling av 6-årsbok.

 

Søndag 23. juni - 2. søndag i treenighetstiden
Joh 3,1-13 Jesus og Nikodemus

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 30. juni - 3. søndag i treenighetstiden
Mark 10,13-16 Jesus og barna

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer.Gudstjenester i tiden fremoverDSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg

Søndag 24. mars – Maria budskapsdag

Luk 1,39-45 Maria og Elisabet

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe. Årsmøte for Kvernes menighet etter gudstjenesten.

 

Søndag 31. mars – 3. søndag i fastetiden
Luk 22,28-34 Jeg ba for deg

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Carina Møller. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 7. april – 4. søndag i fastetiden
Joh 6,26-36 Jeg er livets brød

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Kirkekoret. Dåp. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.


Søndag 14. april - Palmesøndag
Luk 2,1-20 Jesus blir født

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Torsdag 18. april - Skjærtorsdag
Joh 13,1-17 Jesus vasker disiplenes føtter

Kveldsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 20.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og kapellan André N. Øvrebø. Kirkekoret. Nattverd.


Fredag 19. april - Langfredag
Matt 26,30-27,50 Jesu lidelseshistorie

Pasjonsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen.


Lørdag 20. april - Påskenatt
Mark 16,1-8 Jesus står opp

Påskenattsmesse i Bremsnes kirke kl. 23.15
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og kapellan André N. Øvrebø. Dåp. Nattverd.


Søndag 21. april - Påskedag
Joh 20,1-10 Den tomme graven

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.


Mandag 22. april - 2. påskedag
Joh 20, 11-18 Jesus møter Maria Magdalena

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Nattverd. Takkoffer.


Søndag 28. januar - 2. søndag i påsketiden
Joh 20,24-31 Jesus møter Tomas

Gudstjeneste for små og store i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Tårnagenter.

 

Søndag 5. mai - 3. søndag i påsketiden
Mark 6,30-44 Jesus metter fem tusen

Konfirmasjonsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Konfirmasjonsgudstjenester i Bremsnes kirke kl. 10.30 og 12.30
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer

 

Søndag 12. mai - 4. søndag i påsketiden
Apg 8,26-39 Filip og den etiopiske hoffmannen

Konfirmasjonsgudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 10.30
Kapellan André N. Øvrebø og sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Konfirmasjonsgudstjeneste i Kornstad kirke kl. 12.30
Kapellan André N. Øvrebø og sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

 

Fredag 17. mai
Luk 17,11-19 Den takknemlige samaritan

Festgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 10.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Festgudstjeneste i Kornstad kirke kl. 11.30
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer.

Festgudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 11.30
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

 

Søndag 19. mai - 5. søndag i påsketiden
Joh 17,6-11 Jesus ber for sine

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø / konst. prost Sindre Stabell Kulø / sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.

 

Søndag 26. mai - 6. søndag i påsketiden
Matt 6,7-14 Vår Far

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer.

 

Torsdag 30. mai - Kristi himmelfartsdag
Joh 17,1-5 La din Sønn bli herliggjort

Pilegrimsmesse i Kvernes stavkirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer. Kirkestimarsj fra Øver-Bådalen etter gudstjenesten.

 

Søndag 2. juni - Søndag før pinse
Joh 16,12-15 Når sannhetens Ånd kommer

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer. Tur til Kornstadkleiva etter gudstjenesten (værforbehold).

 

Søndag 9. juni - Pinsedag
Joh 14,23-29 Løfte om Ånd og fred

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 16. juni - Treenighetssøndag
Luk 24,45-48 Tilgivelse for folkeslagene

Gudstjeneste for små og store i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Utdeling av 6-årsbok.

 

Søndag 23. juni - 2. søndag i treenighetstiden
Joh 3,1-13 Jesus og Nikodemus

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 30. juni - 3. søndag i treenighetstiden
Mark 10,13-16 Jesus og barna

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer.Gudstjenester i tiden fremover


Søndag 24. mars – Maria budskapsdag

Luk 1,39-45 Maria og Elisabet

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe. Årsmøte for Kvernes menighet etter gudstjenesten.

 

Søndag 31. mars – 3. søndag i fastetiden
Luk 22,28-34 Jeg ba for deg

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Carina Møller. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 7. april – 4. søndag i fastetiden
Joh 6,26-36 Jeg er livets brød

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Kirkekoret. Dåp. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.


Søndag 14. april - Palmesøndag
Luk 2,1-20 Jesus blir født

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Torsdag 18. april - Skjærtorsdag
Joh 13,1-17 Jesus vasker disiplenes føtter

Kveldsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 20.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og kapellan André N. Øvrebø. Kirkekoret. Nattverd.


Fredag 19. april - Langfredag
Matt 26,30-27,50 Jesu lidelseshistorie

Pasjonsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen.


Lørdag 20. april - Påskenatt
Mark 16,1-8 Jesus står opp

Påskenattsmesse i Bremsnes kirke kl. 23.15
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og kapellan André N. Øvrebø. Dåp. Nattverd.


Søndag 21. april - Påskedag
Joh 20,1-10 Den tomme graven

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.


Mandag 22. april - 2. påskedag
Joh 20, 11-18 Jesus møter Maria Magdalena

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø. Nattverd. Takkoffer.


Søndag 28. januar - 2. søndag i påsketiden
Joh 20,24-31 Jesus møter Tomas

Gudstjeneste for små og store i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Tårnagenter.

 

Søndag 5. mai - 3. søndag i påsketiden
Mark 6,30-44 Jesus metter fem tusen

Konfirmasjonsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Konfirmasjonsgudstjenester i Bremsnes kirke kl. 10.30 og 12.30
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer

 

Søndag 12. mai - 4. søndag i påsketiden
Apg 8,26-39 Filip og den etiopiske hoffmannen

Konfirmasjonsgudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 10.30
Kapellan André N. Øvrebø og sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Konfirmasjonsgudstjeneste i Kornstad kirke kl. 12.30
Kapellan André N. Øvrebø og sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

 

Fredag 17. mai
Luk 17,11-19 Den takknemlige samaritan

Festgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 10.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Festgudstjeneste i Kornstad kirke kl. 11.30
Kapellan André N. Øvrebø. Takkoffer.

Festgudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 11.30
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

 

Søndag 19. mai - 5. søndag i påsketiden
Joh 17,6-11 Jesus ber for sine

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00
Kapellan André N. Øvrebø / konst. prost Sindre Stabell Kulø / sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.

 

Søndag 26. mai - 6. søndag i påsketiden
Matt 6,7-14 Vår Far

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer.

 

Torsdag 30. mai - Kristi himmelfartsdag
Joh 17,1-5 La din Sønn bli herliggjort

Pilegrimsmesse i Kvernes stavkirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer. Kirkestimarsj fra Øver-Bådalen etter gudstjenesten.

 

Søndag 2. juni - Søndag før pinse
Joh 16,12-15 Når sannhetens Ånd kommer

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer. Tur til Kornstadkleiva etter gudstjenesten (værforbehold).

 

Søndag 9. juni - Pinsedag
Joh 14,23-29 Løfte om Ånd og fred

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 16. juni - Treenighetssøndag
Luk 24,45-48 Tilgivelse for folkeslagene

Gudstjeneste for små og store i Bremsnes kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og trosopplærer Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Utdeling av 6-årsbok.

 

Søndag 23. juni - 2. søndag i treenighetstiden
Joh 3,1-13 Jesus og Nikodemus

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 30. juni - 3. søndag i treenighetstiden
Mark 10,13-16 Jesus og barna

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Nattverd. Takkoffer.


DSC_2138.JPG DSC_2183.jpg DSC_2992.jpg DSC_2969.jpg DSC_2128.jpg


Alle aktuelle sakerLES MER

Velkommen til gudstjeneste i den stille uke!

I løpet av den stille uke og påskehøytiden feirer vi gudstjeneste i alle kirkene i Averøy.


LES MER

Menighetsbladet 1-2019

Her er årets første menighetsblad for Averøy, Eide og Fræna. 


LES MER

Advent og jul i Averøy-kirkene

Vi markerer adventstid og julehøytid i kirkene i Averøy!


LES MER

Vedtekter for gravplassene i Averøy kommune

Her finner du det meste du trenger å vite om gravplassene i Averøy.


LES MER

11 Lys våken

LYS VÅKEN 2018

Alle som fikk/fikk tilbud om å få bibel våren 2018, og som nå går i


LES MER

5-6 Kirkerottene – filmkvelder på bedehuset

Kirkerottene kommer

Tradisjonen tro svinger kirkerottene innom Averøy og Bruvoll bedehus


LES MER

Menighetsbladet høsten 2018

Her kommer siste utgaven av menighetsbladet slik du kjenner det nå!


LES MER

Konfirmantpresentasjon

Det er tid for å presentere årets nye konfirmanter i menighetene på Averøya!


LES MER

Kirkejubileum på Kvernes

Kvernes kirke er 125 år i år! Velkommen til jubileumsfeiring 29. august - 2. september!


LES MER

Konfirmant 2019?

Lurer du på om du skal konfirmere deg i kirken? Er du ny konfirmant i Averøy i høst?


LES MER

Søk på gravlagte i Averøy

Her kan du søke opp personer som er gravlagt på en av gravplassene i Averøy:

LES MER

Menighetsbladet - våren 2018

Her er vårens Menighetsblad for Averøy og Eide. 


LES MER

Påskehøytid i Averøy-kirkene

Vel møtt til gudstjenester i påskehøytiden!


LES MER

Julehøytid i Averøy-kirkene

Vel møtt til gudstjeneste i julen!


LES MER

Menighetsbladet - jul 2017

Her er juleutgaven av Menighetsbladet i Averøy og Eide. 

Vi takker våre annonsører som har


LES MER

Menighetsbladet - høst 2017

Her er høstens nummer av Menighetsbladet i Averøy og Eide. 

Midtsidene med


LES MER

Averøy blomsterfond - informasjon og skjema

Averøy kirkelige fellesråd har opprettet et blomsterfond. Les mer om det her.


LES MER

Nytt nummer av menighetsbladet

Sommernummeret av menighetsbladet er ute! Les det her.


LES MER

Sommerkonserter i Kvernes kirke

Det blir også i år sommerkonserter i Kvernes kirke!


LES MER

Konfirmant 2018

Velkommen som konfirmant i Averøy! Informasjon om påmelding finner du her.


LES MER

Pinsehelg på Kvernes

Første pinsedag, 4. juni, blir det høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke, kirkekaffe og Luther-foredrag ved Edvard Hoem.


LES MER

Nytt nummer av menighetsbladet

Menighetsbladets vårnummer for 2017 er ute! Les det her.


LES MER

Julehøytid i Averøy-kirkene

Vel møtt til gudstjeneste i jula!


LES MER

Konfirmant i 2017

Velkommen som konfirmant i Averøy!


LES MER

Bispevisitas i Averøy

Biskop Ingeborg Midttømme var på visitas til menighetene i Averøy 31. mai - 5. juni 2016. Les visitasforedraget hennes her.


LES MER

Konserter, høsten 2016

Du finner oversikten her.


LES MER

Vårnummeret av Menighetsbladet

Vårnummeret av menighetsbladet er ute! Les om påske, nye toaletter i Kvernes kirke, Barnas turklubb, Tysklandsfarere og mye annet!


LES MER

Babysang

Vel møtt til babysang!


LES MER

Nytt menighetsblad

Nytt menighetsblad er ute! Les nettversjonen her.


LES MER

Avtale om stell av grav

Det er utarbeidet et nytt skjema for inngåelse av avtale om stell av grav.


LES MER

Resultater fra menighetsrådsvalget i Kvernes

Se valgresultatet for Kvernes sokn!


LES MER

Resultater fra menighetsrådsvalget i Kornstad

Se valgresultatet for Kornstad sokn!


LES MER

Resultater fra menighetsrådsvalget i Bremsnes

Se valgresultatet for Bremsnes sokn!