Menighetsbladet - høst 20172017-høst-forside.jpg

Her er høstens nummer av Menighetsbladet i Averøy og Eide. 

Midtsidene med trosopplæringsoversikt kan du finne her. (straks)

 
2017-høst.pdf (3.48 MB)
Midtsidene.pdf (4.62 MB)


Menighetsbladet - høst 20172017-høst-forside.jpg

Her er høstens nummer av Menighetsbladet i Averøy og Eide. 

Midtsidene med trosopplæringsoversikt kan du finne her. (straks)

 
2017-høst.pdf (3.48 MB)
Midtsidene.pdf (4.62 MB)


Menighetsbladet - høst 2017


Her er høstens nummer av Menighetsbladet i Averøy og Eide. 

Midtsidene med trosopplæringsoversikt kan du finne her. (straks)

 
2017-høst-forside.jpg
2017-høst.pdf (3.48 MB)
Midtsidene.pdf (4.62 MB)


Menighetsbladet - sommeren 2017Forsidesommer2017.jpg

Her er Menighetsbladet sommeren 2017

Sommerens nummer av Menighetsbladet for Averøy og Eide inneholder blant annet litt av historien om gamle Eide bedehus, lederen handler om nådens sommer i anledning Luther-jubileet i år, bruktklærmarkedet på Rangøya, Stikk innom ei kirke-brosjyren for sommeren, reisebrev fra Nepal, andakt om nåden, presentasjon av menighetsrådslederen i Bremsnes, min salme er denne gang "Han tek ikkje glansen av livet", NYHET på Averøy: Blomsterfond opprettes fra 15. august, diverse konfirmantbilder, litt om kystpilegrimsleia, om gjenbruk av gravminner, utmerkelser i Eide menighets barne- og aspirantkor og som vanlig litt bilder fra trosopplæringstiltak den siste tiden. I tillegg har vi støtteannonser fra Miljøservice Eide og Averøy, Averøy Begravelsesbyrå (), Eide Begravelsesbyrå (http://e-bb.no) og Silseth Sten AS. Tusen takk til dem for støtten til utgivelsen av Menighetsbladet. Vi håper enda flere annonsører blir med i tiden framover, om bladet skal overleve, samt gaver fra våre mange lesere. :-) 
2017-sommer.pdf (6.55 MB)


Menighetsbladet - sommeren 2017Forsidesommer2017.jpg

Her er Menighetsbladet sommeren 2017

Sommerens nummer av Menighetsbladet for Averøy og Eide inneholder blant annet litt av historien om gamle Eide bedehus, lederen handler om nådens sommer i anledning Luther-jubileet i år, bruktklærmarkedet på Rangøya, Stikk innom ei kirke-brosjyren for sommeren, reisebrev fra Nepal, andakt om nåden, presentasjon av menighetsrådslederen i Bremsnes, min salme er denne gang "Han tek ikkje glansen av livet", NYHET på Averøy: Blomsterfond opprettes fra 15. august, diverse konfirmantbilder, litt om kystpilegrimsleia, om gjenbruk av gravminner, utmerkelser i Eide menighets barne- og aspirantkor og som vanlig litt bilder fra trosopplæringstiltak den siste tiden. I tillegg har vi støtteannonser fra Miljøservice Eide og Averøy, Averøy Begravelsesbyrå (), Eide Begravelsesbyrå (http://e-bb.no) og Silseth Sten AS. Tusen takk til dem for støtten til utgivelsen av Menighetsbladet. Vi håper enda flere annonsører blir med i tiden framover, om bladet skal overleve, samt gaver fra våre mange lesere. :-) 
2017-sommer.pdf (6.55 MB)


Menighetsbladet - sommeren 2017


Her er Menighetsbladet sommeren 2017

Sommerens nummer av Menighetsbladet for Averøy og Eide inneholder blant annet litt av historien om gamle Eide bedehus, lederen handler om nådens sommer i anledning Luther-jubileet i år, bruktklærmarkedet på Rangøya, Stikk innom ei kirke-brosjyren for sommeren, reisebrev fra Nepal, andakt om nåden, presentasjon av menighetsrådslederen i Bremsnes, min salme er denne gang "Han tek ikkje glansen av livet", NYHET på Averøy: Blomsterfond opprettes fra 15. august, diverse konfirmantbilder, litt om kystpilegrimsleia, om gjenbruk av gravminner, utmerkelser i Eide menighets barne- og aspirantkor og som vanlig litt bilder fra trosopplæringstiltak den siste tiden. I tillegg har vi støtteannonser fra Miljøservice Eide og Averøy, Averøy Begravelsesbyrå (), Eide Begravelsesbyrå (http://e-bb.no) og Silseth Sten AS. Tusen takk til dem for støtten til utgivelsen av Menighetsbladet. Vi håper enda flere annonsører blir med i tiden framover, om bladet skal overleve, samt gaver fra våre mange lesere. :-) 
Forsidesommer2017.jpg
2017-sommer.pdf (6.55 MB)


Menighetsbladet - vår 2017


Her finner du menighetsbladets vårnummer for 2017.


2017-vår.pdf (5.68 MB)


Menighetsbladet - vår 2017


Her finner du menighetsbladets vårnummer for 2017.


2017-vår.pdf (5.68 MB)


Menighetsbladet - vår 2017


Her finner du menighetsbladets vårnummer for 2017.2017-vår.pdf (5.68 MB)