Kvernes menighetsråd


Kvernes menighetsråd i perioden 2015-2019 består av:

Amund Bjerkholt, leder
Halvor Nedal, nestleder
Dagny Storvik
Øystein Klakegg
Liv Jorun Mork
Eli Ellingvåg Gustad
Sigurd Andreas W. Haugen, sokneprest

Varamedlemmer:
Geir Ødegård Rugset, Geir Morten Karlsen, Åshild Mokkelbost, Eli Irene Nedal, Siv Iren Gustad


Kvernes menighetsråd


Kvernes menighetsråd i perioden 2015-2019 består av:

Amund Bjerkholt, leder
Halvor Nedal, nestleder
Dagny Storvik
Øystein Klakegg
Liv Jorun Mork
Eli Ellingvåg Gustad
Sigurd Andreas W. Haugen, sokneprest

Varamedlemmer:
Geir Ødegård Rugset, Geir Morten Karlsen, Åshild Mokkelbost, Eli Irene Nedal, Siv Iren Gustad


Kvernes menighetsråd


Kvernes menighetsråd i perioden 2015-2019 består av:

Amund Bjerkholt, leder
Halvor Nedal, nestleder
Dagny Storvik
Øystein Klakegg
Liv Jorun Mork
Eli Ellingvåg Gustad
Sigurd Andreas W. Haugen, sokneprest

Varamedlemmer:
Geir Ødegård Rugset, Geir Morten Karlsen, Åshild Mokkelbost, Eli Irene Nedal, Siv Iren Gustad