Dåp


Dåp i Averøy

(ikke ferdig tekst - bare arbeidstekst...) 

 

Om du selv vil sjekke potensielt aktuelle datoer for når du/dere vil ha dåp, så er det man først kan gjøre å sjekke Menighetsbladet og gudstjenestelisten der. Normalt blir gudstjenestene avviklet slik de blir annonsert der. 

Av og til kan det bli mange som ønsker dåp på samme dag. Da kan det hende vi må sette en grense på 4 barn pr. gudstjeneste. Dette fordi at det ikke skal bli for lang gudstjeneste, blant annet. 

Noen lurer på hvor lang tid en gudstjeneste tar, siden de skal bestille mat til et visst tidspunkt. En normal gudstjeneste vil ta mellom ca. 1 time og borti 1 1/2 time, alt etter om det er mange dåp, nattverd, takkoffer og andre innslag ut over den vanlige liturgien. Dette må man sjekke for hver enkelt gudstjeneste. 

 


Dåp


Dåp i Averøy

(ikke ferdig tekst - bare arbeidstekst...) 

 

Om du selv vil sjekke potensielt aktuelle datoer for når du/dere vil ha dåp, så er det man først kan gjøre å sjekke Menighetsbladet og gudstjenestelisten der. Normalt blir gudstjenestene avviklet slik de blir annonsert der. 

Av og til kan det bli mange som ønsker dåp på samme dag. Da kan det hende vi må sette en grense på 4 barn pr. gudstjeneste. Dette fordi at det ikke skal bli for lang gudstjeneste, blant annet. 

Noen lurer på hvor lang tid en gudstjeneste tar, siden de skal bestille mat til et visst tidspunkt. En normal gudstjeneste vil ta mellom ca. 1 time og borti 1 1/2 time, alt etter om det er mange dåp, nattverd, takkoffer og andre innslag ut over den vanlige liturgien. Dette må man sjekke for hver enkelt gudstjeneste. 

 


Dåp


Dåp i Averøy

(ikke ferdig tekst - bare arbeidstekst...) 

 

Om du selv vil sjekke potensielt aktuelle datoer for når du/dere vil ha dåp, så er det man først kan gjøre å sjekke Menighetsbladet og gudstjenestelisten der. Normalt blir gudstjenestene avviklet slik de blir annonsert der. 

Av og til kan det bli mange som ønsker dåp på samme dag. Da kan det hende vi må sette en grense på 4 barn pr. gudstjeneste. Dette fordi at det ikke skal bli for lang gudstjeneste, blant annet. 

Noen lurer på hvor lang tid en gudstjeneste tar, siden de skal bestille mat til et visst tidspunkt. En normal gudstjeneste vil ta mellom ca. 1 time og borti 1 1/2 time, alt etter om det er mange dåp, nattverd, takkoffer og andre innslag ut over den vanlige liturgien. Dette må man sjekke for hver enkelt gudstjeneste.